Installatie

Wij installeren en configureren alle materiaal welke ook uw leverancier is.

Wij installeren dus alle materiaal afkomstig van waar ook.

Wij installeren en configureren alle programma’s die u wenst te gebruiken.

Tarief exclusief BTW :

            Verplaatsing 29,00 €

            Werktijd 100,00 € per uur-

            Het eerste werkuur wordt volledig aangerekend
nadien wordt gerekend per begonnen ¼u.