Filosofie

Onze wil bestaat erin om vooruit te gaan om de informatica van morgen op te vangen. Ons belangrijkste objectief is een kwaliteitsinformatica af te leveren die vooral rendabel is voor de klant, dit wil zeggen dat de kost gepaard moet gaan met een arbeidstijdwinst en een betrouwbare informatie.

Wij hebben niet de gewoonte om onze diensten op te dringen bij onze klanten. Iedere klant is vrij te kopen wat en waar hij wil.

Een informaticajob eist meer en meer bekwaamheden in verschillende domeinen. De tijd dat één persoon alles wist is voorbij (Novell als server, MS-DOS, …). Vandaag moeten wij beroep kunnen doen op meerdere medewerkers om een maximum aan kennis te vergaren om zodoende een kwaliteitsservice aan te bieden.